Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ "ПРОЛЕТ" - ГР. СЕВЛИЕВО

 Обявление за приключване на договор Дата на качване: 15.03.2019

 Приложение към ОП договор № 01 от 15.02.2017 г. Дата на качване: 10.03.2017

 Решение за класиране Дата на качване: 01.02.2017

 Протокол 3 Дата на качване: 01.02.2017

 Протокол 2 Дата на качване: 01.02.2017

 Протокол 1 Дата на качване: 01.02.2017

 Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП Дата на качване: 25.01.2017

 Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП Дата на качване: 23.01.2017

 Документация по ОП с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина "Пролет" гр. Севлиево Дата на качване: 27.12.2016

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево