Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ОП Доставка на горива за нуждите на машини, обслужващи Регионално депо за отпадъци - Севлиево ООДОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА Е ПРИКЛЮЧЕНА! Обявление за приключване на договор за ОП - дизел Дата на качване: 28.02.2018

 Обявление за приключване на договор за ОП - бензин Дата на качване: 28.02.2018

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 27.02.2018

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 08.01.2018

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 23.11.2017

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 26.09.2017

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 10.08.2017

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 12.07.2017

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 30.05.2017

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 29.05.2017

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 02.05.2017

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 04.04.2017

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 06.03.2017

 решение за откриване на процедура Дата на качване: 27.01.2017

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево