Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

11.05.2018

Децата от ДГ „Мечо Пух“, с. Петко Славейков и ДГ „Радост“, гр. Севлиево се включват в благотворителната инициатива „Шанс за бебе”Децата от ДГ „Мечо Пух“, с. Петко Славейков и ДГ „Радост“, гр. Севлиево се включват в благотворителната инициатива „Шанс за бебе”
Децата от ДГ „Мечо Пух“, с. Петко Славейков и ДГ „Радост“, гр. Севлиево се включват в благотворителната инициатива „Шанс за бебе”

 

Децата от ДГ „Мечо Пух“, с. Петко Славейков и ДГ „Радост“, гр. Севлиево ще участват в Петото издание на Националния фестивал „Семе българско”, включвайки се в благотворителната инициатива „Шанс за бебе”. За целта, с много старание и любов, те изработиха цветните си произведения.

В инициативата се включиха и възпитаниците на г-жа Габриела Ангелова и г-жа Рени Ковачева от ателие „Да творим заедно“ по проект „Детската градина – моето любимо място”, BG05M2OP001-3.001-0042, процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Бенефициент на проекта е сдружение „Социална подкрепа и информация“ в партньорство с Община Севлиево, ДГ „Мечо Пух“, с. Петко Славейков и ДГ „Радост“, гр. Севлиево. Техните творения ще бъдат предложени за продажба на благотворителния базар в рамките на фестивала. С големите си сърчица, дечицата ще станат част от надеждата да се роди нов живот.

Благотворителният базар се осъществява с подкрепата на Община Севлиево по идея на рекламна агенция „Елмазови”.

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево