Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

11.05.2018

Община Севлиево е сред първите от местните власти, която внедрява Общата рамка за оценка – CAF Община Севлиево е сред първите от местните власти, която внедрява Общата рамка за оценка – CAF
 Община Севлиево е сред първите от местните власти, която внедрява Общата рамка за оценка – CAF

От 9 – 11 май екип от 7 експерти в Община Севлиево,  участваха в обучение  за внедряването на Общата рамка за оценка – CAF /Common Assessment Framework/. Кметът на общината д-р Иван Иванов лично откри събитието  като увери участниците, че оценява трудността на задачата, с която са се заели, но е убеден, че повишаване на качеството на работата в институцията, зависи изключително много от мерките за вътрешна самооценка и контрол.

Община Севлиево е сред първите от местните власти, в която започна внедряването на Общата рамка за оценка – CAF. Първоначалната фаза на процеса ще продължи шест месеца, а целта е подобряването на ефективността и ефикасността в работата на институцията. Прилагането на модела CAF ще подобри административните услуги, ползвани от гражданите и юридическите лица, ще надгради квалификацията и административната култура на служителите в Община Севлиево, ще подобри цялостната дейност на организацията и резултатите, които тя постига.

Проектът „Въвеждане на Общата рамка за оценка /CAF/ в администрациите” се реализира от Института по публична администрация, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Интегрирането на CAF ще обхване общо 48 администрации до края на 2018 година, сред които 20 общини, областни управи, министерства и агенции и други институции. Обучени ще бъдат близо 700 служители и 40 консултанти.

Общата рамка за оценка е инструмент за цялостно управление на качеството, който дава възможност за усъвършенстване на организацията, като използва знанието и енергията на хората в нея. Чрез CAF администрацията получава възможност за допълнително усъвършенстване на силните страни, за набелязване и реализиране на мерки за подобряване на дейността й в различни сфери.


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево