Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
ПЪТУВАЩИЯТ ФЕСТИВАЛ „ФИЛМИРАЙ“ ОТНОВО ИДВА В СЕВЛИЕВО

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР на обект: „Увеличаване капацитета на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“). Участък: Системи и съоръжения за изкуствено подхранване на подземните води.Целта на поръчката е да се гарантира законосъобразното изпълнение на строежите, съгласно българското законодателство чрез изпълнение на строителен надзор при изпълнение на СМР на обекта.

Финансирането е с целеви средства, предоставени за разходване Поръчката е публикувана в РОП под номер 

00189-2018-0014
Създадена на дата 26.07.2018г.

от Възложителя. Обявление за приключил Договор № ОП-29 от 28.09.2018г. Дата на качване: 19.08.2021

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 01.10.2018

 Приложения към Договор Дата на качване: 01.10.2018

 Договор № ОП-29 Дата на качване: 01.10.2018

 Решение Дата на качване: 31.08.2018

 Протокол № 3 Дата на качване: 31.08.2018

 Протокол № 2 Дата на качване: 31.08.2018

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 28.08.2018

 Протокол №1 от 20.08.2018г. Дата на качване: 20.08.2018

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 26.07.2018

 ПСД Дата на качване: 26.07.2018

 КСС оферта Дата на качване: 26.07.2018

 Обявление за обществена поръчка Дата на качване: 26.07.2018

 Образци Дата на качване: 26.07.2018

 Документация Дата на качване: 26.07.2018

« назад


„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево