Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


№ 2 от 08.02.2019г. - „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНА СТОЛОВА в УПИ I, кв.40 по плана на гр.Севлиево”Реконструкция на училищна столова - сградата на училищната столова е съществува. Тя е изпълнена от метална носеща конструкция. Проектът предвижа реконструкция и основен ремонт на съществуващата сграда и пристрояване на входно предверие с умивалня и три тоалетни, едната от които е предназначена за деца с увреждания. Общата застроена площ на обекта е 182.50 кв.м.

Обявата е публикувана в РОП с № 9085493. Договор ОП-12 Дата на качване: 19.04.2019

 Протокол №1 Дата на качване: 13.03.2019

 Технически проект Дата на качване: 08.02.2019

 Разрешение за строеж Дата на качване: 08.02.2019

 Образци Дата на качване: 08.02.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 08.02.2019

 Информация за публикуване на ОП Дата на качване: 08.02.2019

 Обява Дата на качване: 08.02.2019

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево