Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
ПЪТУВАЩИЯТ ФЕСТИВАЛ „ФИЛМИРАЙ“ ОТНОВО ИДВА В СЕВЛИЕВО

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Севлиево”Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП е „строителство“.

Основната цел, която е поставена пред Възложителя, респективно Изпълнителя на обществената поръчка е да осигури безопасност и комфорт на жизнената среда в населените места на територията на Община Севлиево. Специфични цели се явяват поддържането на системи на инженерната инфраструктура – в случая мрежи и съоръжения за улично осветление, осигуряващи дългосрочното и устойчиво развитие на населените места, адекватно на потребностите и очакванията на населението. 

Номер на поръчката 
Създадена на 14.02.2018г.
00189-2019-0005
 

  Обявление за приключил договор Дата на качване: 09.06.2021

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 21.08.2019

 Договор ОП-31 Дата на качване: 21.08.2019

 Решение за избор на изпълнител Дата на качване: 05.07.2019

 Протокол №4 Дата на качване: 05.07.2019

 Протокол № 3 Дата на качване: 05.07.2019

 Протокол № 2 Дата на качване: 05.07.2019

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 18.06.2019

 Протокол 1 от 15.05.2019 Дата на качване: 16.05.2019

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 14.02.2019

 Документация Дата на качване: 14.02.2019

 Обявление за обществена поръчка Дата на качване: 14.02.2019

 Образци Дата на качване: 14.02.2019

 Методика за оценка Дата на качване: 14.02.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 14.02.2019

« назад


„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево