Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

12.03.2020

СТРОГИ МЕРКИ В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID - 19СТРОГИ МЕРКИ В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID - 19

Забранява се влизането на външни лица в училищата и детските заведения, включително и на родителите. Всяка сутрин на децата и персонала ще се мери температурата дистанционно и ще бъдат преглеждани за грипоподобни симптоми - зачервено гърло, кашлица, хрема.
Ако се установи някой с влошено здравословно състояние, ще бъде отстраняван от сградата.

Паралелно с тези мерки, се провежда и редовна задължителна дезинфекция със съответните вирусоцидни препарати, като се спазват стриктно указанията наппроизводителите за приготвянето на работните разтвори.

Детските заведения и класните стаи в училищата трябва да се проветряват често. В детсите заведения да се контролира редовното измиване на ръцете на децата, като им се осигурят еднократни кърпи за подсушаване.

Трябва да се осигури течен препарат за измиване на ръце в санитарните възли в училищата и резервна течаща вода.

Всички детски играчи, уреди и други пособия, които са направени от материали, непозволяващи влажно почистване и дезинфекция, трябва да бъдат прибрани и децата да нямат достъп до тях.

Редовно трябва да се почистват и дезинфекцират всички повърхности, до които се докосват възпитаниците на учебните и на детските заведения - брави на врати, шкафове и др. Редовно трябва да се перат, дезинфекцират и сушат всички уреди за почистване - моп за под, кърпи за повърхности и др

 


« назад


Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi