Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

16.03.2020

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЩЕ ПОДПОМАГА ХОРАТА В НУЖДА СЪС ЗАКУПУВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЩЕ ПОДПОМАГА ХОРАТА В НУЖДА СЪС ЗАКУПУВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Разширяването на обхвата на патронажната грижа цели подпомагане на хора със затруднение в ежедневието

До 29 март 2020 година Община Севлиево ще осигурява закупуването на хранителни продукти от първа необходимост и лекарства на всички самотно живеещи лица над 65-годишна възраст, хора с трайни увреждания, които имат затруднения в самообслужването, също така самотни родители с деца до 14-годишна възраст и лица поставени под карантина. Това ще става със средства на нуждаещите се лица по заявка на телефонен номер: 0675 33866 всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа.

Посещенията в дома на потребителите се извършва при засилени противоепидемични мерки и спазване на всички правила за хигиенни и безопасни условия на труд. На всички служители и асистенти, които предоставят услуги в домашна среда, се провежда ежедневен  инструктаж съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и спазване на лична хигиена и осигуряване на личен здравословен периметър по време на изпълнение на служебните задължения и в извънработно време. Всички служители и асистенти, които влизат в дома на потребителите на тези услуги, са снабдени със защитно облекло, маска и ръкавици. 

Във връзка с обявената извънредна ситуация в страната Община Севлиево уведомява всички заинтересовани лица, че продължава приема на документи за потребители по проект №ВG05М90Р001-2.040-0014-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Севлиево“ -  предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги на лица с увреждания и възрастни хора със затруднения в самообслужването. Информация и формуляр на заявлението може да изтеглите от сайта на общината, както и в Център за информация и услуги на граждани (стая 110 в сградата на Община Севлиево) и Домашен социален патронаж с адрес: гр. Севлиево, ул. „И. К. Устабашиев” №12. Заявления и всички придружаващи документи може да се подават и на електронен адрес sevlievo@sevlievo.bg

Всички бъдещи ползватели по механизма „Лична помощ”, както и кандидати за лични асистенти, могат да подават заявления в Център за информация и услуги на граждани (стая 110 в сградата на Община Севлиево) и на електронен адрес sevlievo@sevlievo.bg

За повече информация на тел. 0675 396216 и ел. поща: m_baldzhieva@sevlievo.bg – Маргарита Балджиева – главен експерт „Социални дейности” в отдел „Здравеопазване и социални дейности” в Община Севлиево.

 

 

 

 


« назад


Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi