Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

15.09.2020

Съобщение за подбор на преброители, контрольори и придружителиВъв връзка с предстоящото през 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, Общинската преброителна комисия – Севлиево обявява подбор на преброители, контрольори и придружители.

Изисквания към кандидатите: 

  • Да са навършили 18 години;
  • Минимална степен на завършено образование – средно образование;
  • Да не са осъждани за престъпления от общ характер.

Необходими документи:

  • Заявление (по образец);
  • Автобиография (по образец);
  • Копие от диплома за завършено образование;
  • Снимка – цветна, дигитална (портретна, за документи);
  • Документ, удостоверяващ IBAN;
  • Съгласие за обработване на лични данни (по образец).

Документите се приемат в административната сграда на Община Севлиево на адрес: гр.Севлиево, пл. „Свобода” № 1, Център за административно обслужване, до 30.10.2020 г.

Кандидатите ще преминат задължително обучение. С одобрените ще бъде сключен граждански договор.

            Образци на необходимите документи и допълнителна информация ще намерите на интернет страницата на Община Севлиево в секция „ПРЕБРОЯВАНЕ 2021“.

            В същата секция има и връзка към интернет страницата на Националния статистически институт www.nsi.bg.


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево