Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ДНЕВЕН РЕДДневен ред на заседание № 3, което ще се проведе на 26.03.2013 г.
  ПОКАНА № 3   На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация СВИКВАМ общинските съветници на заседание на 26 март 2013 г. /вторник/ от 14.00 ч. в заседателната зала на Община Севлиево при следния ДНЕВЕН РЕД: ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК             1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА:   1.1. Отчет за състоянието, управлението...
виж още»
Дневен ред на заседание № 1, което ще се проведе на 29.01.2013 г.
ПОКАНА № 1   На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация   СВИКВАМ   общинските съветници на заседание на 29 януари 2013 г. /вторник/ от 14.00 ч. в заседателната зала на Община Севлиево при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА:   1.1 Отчет за изпълнението на Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Севлиево 1.2 Отчет за изпълнението на Мерките...
виж още»
Дневен ред на заседание № 17, което ще се проведе на 19.12.2012 г.
ПОКАНА № 17   На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация   СВИКВАМ   общинските съветници на заседание на 19 декември 2012 г. /сряда/ от 14.00 ч. в заседателната зала на Община Севлиево при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА:   1.1 Изменение и актуализация по плана на бюджета на община Севлиево в приходната и разходната част за делегирани от държавата дейности...
виж още»

1 2 3 4 5 6 7 [8]Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево