Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Обяви по чл.20 ал.3 от ЗОП№1 от 17.01.2017г.„Ежедневно и комплексно почистване на административна сграда на община Севлиево, находяща се на адрес: гр.Севлиево, пл.„Свобода” № 1”.
Обект на поръчката: Услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки. С възлагането на настоящата обществена поръчка се цели да бъде избран независим Изпълнител, на когото Община Севлиево да възложи изпълнението на предвидената услуга. В обхвата на обществената потъчка се включва ежедневно, периодично и извънредно почистване.    Поръчката е регистрирана под №  9060696 в  АОП    
виж още»
Доставка на канцеларски и обучителни материали за нуждите на проект BG05М9ОР001-2.004-0063 „Равен шанс за всички“ по две обособени позиции
Материалите са необходими във връзка с изпълнение на проект BG05М9ОР001-2.004-0063 „Равен шанс за всички“ и осъществяване на дейностите по същия – организация и управление на проекта, управление и организация на дейността в Общностен център за функциониране на интегрираните услуги, предоставяне на услугите „Ранна интервенция на уврежданията“, „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“, „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране...
виж още»
"Доставка чрез покупка на два броя автомобила - втора употреба за нуждите на Община Севлиево" по обособени позиции
"Доставка чрез покупка на два броя автомобила - втора употреба за нуждите на Община Севлиево" по обособени позиции както следва:  Обособена позиция № 1 - "Доставка чрез покупка на лек автомобил - джип - втора употреба за нуждите на Община Севлиево"; Обособена позиция № 2 - "Доставка чрез покупка на лек автомобил - втора употреба за нуждите на Община Севлиево"; С възлагането на настоящата обществена поръчка се цели да бъде избран независим Изпълнител,...
виж още»
„Подмяна на автобусни спирки на територията на Община Севлиево“.
Предмет на настоящата обществена поръчка е "Доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП.  Новите автобусни спирки с навес ще са с правоъгълна форма с размери : 1500 мм х 3500 мм и височина 2300 мм до покривна конструкция; 1500 мм х 7000 мм и височина 2300 мм до покривна конструкция;  Поставена на терена върху предварително монтирани метални основи в бетонни фундаменти. Изпълнена със стоманена конструкция, покрива е покрит с поликарбонатна каналчеста ...
виж още»
Неотложни възстановителни работи на подпорна стена към улица при мост (ляв бряг на река Боазка) в село Градница, община Севлиево, публикувана под номер 9054084
Предмета на поръчката: „Неотложни възстановителни работи на подпорна стена към улица при мост (ляв бряг на река „Боазка“) в село Градница, община Севлиево” е конструкцията на укрепваща подпорна стена в село Градница в района на мост на река”Боазка”.  Предназначението на стената е да укрепи терен,който в резултат на оводняване на земната почва от обилни дъждове е загубил устойчивост. Укрепването на ската е наложително с оглед предпазване на жилищната...
виж още»

1 2 [3]Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево