Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Новини14.05.2018
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2017 г.
  Уважаеми жители на община Севлиево,   На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 44, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, Община Севлиево отправя покана към местната общност за участие в публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2017 г. Очакваме становищата на граждани,...
виж още»

4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево