Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Новини08.01.2018
Покана за заключителна пресконференция по проект „Независим живот за хора с увреждания и възрастни хора в Община Севлиево”
  Уважаеми дами и господа,   Имаме удоволствието да Ви поканим на заключителна пресконференция по повод приключването на проект „Независим живот за хора с увреждания и възрастни хора в Община Севлиево”. Проектът се осъществява по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0247-C001, процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” осъществен с финансовата подкрепа...
виж още»
28.12.2017
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2018 г.
На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, Община Севлиево отправя покана към местната общност за участие в публичното обсъждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 г. Очакваме предложенията на граждани, представители на неправителствени организации, местния бизнес, общински съветници, кметове...
виж още»

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево