Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Новини14.12.2018
Община Севлиево спечели проект за " Открито и отговорно управление на общинска администрация с гражданите и бизнеса“
С решение на Управляващия орган на ОП «Добро управление», на 12.12.2018 г. беше одобрено проектното предложение на СДРУЖЕНИЕ «СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ» и ОБЩИНА СЕВЛИЕВО – «Открито и отговорно управление на общинска администрация Севлиево, в партньорство с гражданите и бизнеса“, BG05SFOP001-2.009-0071, финансиран по процедура BG05SFOP001-2.009: „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“...
виж още»
14.12.2018
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „РЕМОНТ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ“ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА”
На 17 декември 2018 г. от 11:30 часа в зала 200 на Община Севлиево ще се проведе заключителна пресконференция по проект „BG16RFOP001-5.001-0036-C01 „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Община...
виж още»
13.12.2018
В СЕВЛИЕВО СЕ ПРОВЕДЕ СЕМИНАР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ У ПОДРАСТВАЩИТЕ
Събитието е част от календара на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните    Вчера 29 ученици на възраст от 14 до 16 години от средните училища в Община Севлиево преминаха еднодневно обучение на тема „Превенция на рисковото поведение чрез изкуство“ /“Арт-превенция“/. Семинарът бе организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните...
виж още»

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево