Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление
РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Специализирани институцииСпециализирани институции за възрастни хора

Дом за стари хора - с. Стоките с капацитет 40 места

ДСХ  с. Стоките обслужва възрастни хора, навършили пенсионна възраст при осигурено денонощно наблюдение и медицински грижи. За домуващите полагат грижи медицински лица, социални работници, трудотерапевт и помощен персонал.

Целта на социалната услуга е опазване на физическото и психическото здраве на потребителите, предоставяне на възможности за осмисляне на ежедневието, емпатия и съпричастност към потребностите на старите хора.

За контакти:

5462 с. Стоките, общ. Севлиево
Директор: Стефан Дочев

тел.: 067 305/481, 0885 373077

3. Дом за стари хора - с. Добромирка с капацитет 55 места

Социалната услуга осигурява възможност на потребителите да живеят в спокойна среда с необходимите за нормален живот битови услови, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността.

Персоналът в институцията работи за подпомагане и разширяване възможностите на настанените лица да водят самостоятелен начин на живот.

За контакти:

5430 с. Добромирка, общ. Севлиево
Директор: Галина Рачева

тел.: 067 38/ 2484, 0884 888709

 

4. Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Батошево с капацитет 40 места

Специализираната институция, предоставя социална услуга на лица с различна степен на умствена изостаналост, за които са изчерпани възможностите за извършване на услуги в общността.

ДПЛУИ осигурява денонощно наблюдение и медицински грижи, трудотерапия и психотерапия. Основна цел е опазване здравето и живота на потребителите, правейки го по – лек и пълноценен. Персоналът работи по посока на развитие, обогатяване и подобряване на здравните, стоматологичните, психологическите, психиатричните и не на последно място – образователните и обучителни мероприятия, насочени към потребителите на социалната услуга.

За контакти:

5470 с. Батошево, общ. Севлиево
Директор: Елица Николаева

тел./факс: 067 303/ 580, 0889 453044


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi