Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Достъп до информация 

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Адрес за кореспонденция: 5400 гр. Севлиево, пл."Свобода" № 1, Община Севлиево

На място: Община Севлиево, Център за административно обслужване/ЦАО/,

Работно време:  8. 30 – 17. 00 – без прекъсване, всеки работен ден

Контакти: тел.0675/ 396 122; 0675/ 396 132 - Център за административно обслужване/Деловодство

Ел.поща: delovodstvo@sevlievo.bg

Помещение за преглед на информация по ЗДОИ - Център за административно обслужване и зала № 109 в сградата на Община Севлиево.

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Севлиево и форматите, в които е достъпна Дата на качване: 28.02.2024

 Списък на информационните масиви и ресурси, използвани от Община Севлиево Дата на качване: 28.02.2024

  Регистър на заявления за достъп до обществена информация за 2023 г. Дата на качване: 12.01.2024

 Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в Oбщина Севлиево през 2023 г. Дата на качване: 12.01.2024

 Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Община Севлиево Дата на качване: 07.02.2023

 Списък на категориите информация по чл. 15а, ал.3 от ЗДОИ-2022 Дата на качване: 07.02.2023

  Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления в Община Севлиево по ЗДОИ - 2022 г. Дата на качване: 25.01.2023

 Регистър на заявления за достъп до обществена информация за 2022 г. Дата на качване: 25.01.2023

 Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация Дата на качване: 22.03.2022

 Наредба № Н-1 от 7.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация Дата на качване: 22.03.2022

 Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Община Севлиево Дата на качване: 17.02.2022

 Списък на категориите информация по чл. 15а, ал.3 от ЗДОИ-2021 Дата на качване: 17.02.2022

 Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления в Община Севлиево по ЗДОИ - 2021 г. Дата на качване: 26.01.2022

 Понятие и видове обществена информация Дата на качване: 26.01.2022

 Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ Дата на качване: 26.01.2022

 Регистър на заявленията по ЗДОИ - 2021 Дата на качване: 25.01.2022

 Списък на категориите информация по чл. 15а, ал.3 от ЗДОИ-2020 Дата на качване: 25.01.2021

 Регистър на заявленията по ЗДОИ - 2020 Дата на качване: 25.01.2021

 Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления в Община Севлиево по ЗДОИ - 2020 г. Дата на качване: 25.01.2021

 Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на обществена информация в Община Севлиево Дата на качване: 25.01.2021

 Регистър на заявления за достъп до обществена информация за 2019 г. Дата на качване: 20.01.2020

 Списък на категориите информация по чл. 15а, ал.3 от ЗДОИ -2020 Дата на качване: 20.01.2020

 Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в община СЕВЛИЕВО през 2019 г. Дата на качване: 20.01.2020

 Регистър на заявления за достъп до обществена информация за 2018 г. Дата на качване: 05.02.2019

 Списък на категориите информация по чл. 15а, ал.3 от ЗДОИ - 2019 Дата на качване: 05.02.2019

 Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Община Севлиево Дата на качване: 05.02.2019

  Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в община СЕВЛИЕВО през 2018 г. Дата на качване: 22.01.2019

 Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в община СЕВЛИЕВО през 2017 г. Дата на качване: 01.02.2018

 Списък на категориите информация по чл. 15 а, ал. 3 от ЗДОИ Дата на качване: 23.02.2017

 Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в Община Севлиево през 2015 г. Дата на качване: 12.02.2016

 Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в община СЕВЛИЕВО през 2016 г. Дата на качване: 19.01.2017

 Достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Общинска администрация Севлиево Дата на качване: 14.06.2016

 Образец на заявление за достъп до обществена информация

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi