Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление
РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


КонтактиДостъп за глухи лица Достъп за глухи лица

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
пл. Свобода 1,  телефонен код 0675 , тел.: 3 27 91 факс: 3 27 73; sevlievo@sevlievo.bg; булстат 000215889

Ръководство - длъжност
ел. поща
телефон
мобилен телефон
Кмет на община Севлиево
Д-р Иван Иванов
sevlievo@sevlievo.bg
0675/32791
0675/396 114
Заместник-кмет "Финансови дейности"
Калина Георгиева
k.georgieva@sevlievo.bg
0675/396 174
 
Заместник-кмет ”Териториално и селищно устройство”
Невена Тодорова
n.todorova@sevlievo.bg
0675/396 154
0889364636
Заместник-кмет ”Хуманитарни и социални дейности”
Красимира Йорданова
jordanova@sevlievo.bg
0675/396 171
0884540512

Заместник-кмет ”Обществен ред и сигурност”
Ахмед Мехмедов
mehmedov@sevlievo.bg

0675/396 182
0876888422

Секретар на община Севлиево
Румяна Дъчева
dacheva@sevlievo.bg

0675/396 144
0879248989

Главен архитект
арх.Иван Узунов
arch.uzunov@sevlievo.bg
0675/396 187
 
Служител по сигурност на информацията и ОМП
Димитър Ножаров
d.nozharov@sevlievo.bg
0675/396 115
0888214342


Общински съвет

Председател
Здравка Лалева
z.laleva@sevlievo.bg
0675/396 213
0886747174
Младши експерт "Общински съвет"
Румяна Димова
r.dimova@sevlievo.bg
0675/396 224
0884888725


Кметове и кметски наместници

Кметски наместник на с.Агатово
Валентин Василев
agatovo@sevlievo.bg
067309/210
0884888733
Кмет на кметство Батошево
Недьо Маринов
batoshevo@sevlievo.bg
067303/210
0876888798
Кметски наместник на с.Бериево
Тончо Тончев
berievo@sevlievo.bg
067396/260
0884888740
Кметски наместник на с.Богатово
Иван Иванов
bogatovo@sevlievo.bg

067394/210
0885618161

Кметски наместник на с.Буря
Денчо Денчев
buria@sevlievo.bg
06728/22-10
0884888729
Кмет на кметство Горна Росица
Александър Генев
g.rositsa@sevlievo.bg

067395224

0884888721

Кметски наместник на с.Градище
Милен Неделчев
gradishte@sevlievo.bg
067306/210
0884888737
Кмет на кметство Градница
Момчил Стойчев
gradnica@sevlievo.bg
06736/23-20
0884888713
Кмет на кметство Дамяново
Николай Колев
damianovo@sevlievo.bg
067398/210
0884888744
Кмет на кметство Добромирка
Тихомир Ганев
dobromirka@sevlievo.bg
06738/22-10
0884888741
Кмет на кметство Душево
Нено Христов
dushevo@sevlievo.bg
067393/310
0884888720
Кметски наместник с.Идилево
Милена Тотева
idilevo@sevlievo.bg
067301/210
0884888714
Кмет на кметство Кормянско
Момчил Спиров
kormiansko@sevlievo.bg
06733/22-10
0884888727
Кмет на кметство Крамолин
Любомир Василев
kramolin@sevlievo.bg
067304/210
0884888724
Кмет на кметство Крушево
Илия Илиев
krushevo@sevlievo.bg
06737/22-10
0884888739
Кметски наместник на с.Кръвеник
Цветан Власеев
kravenik@sevlievo.bg
067302/210
0884888711
Кметски наместник на с.Ловнидол
Милена Иванова
lovnidol@sevlievo.bg
067308/214
0884888722
Кметски наместник на с.Малки Вършец
Цанко Маринов
malak_varshec@sevlievo.bg
067399/210
0884888742
Кметски наместник на с.Младен
Иван Колев
mladen@sevlievo.bg
06738/27-10
0884888738
Кмет на кметство Петко Славейков
Неджат Юмер
petko_slaveikov@sevlievo.bg
06734/2218
0876888723
Кмет на кметство Ряховците
Али Алиаджъ
riahovcite@sevlievo.bg
067397/310
0882277855
Кмет на кметство Сенник
Момчил Кънчев
sennik@sevlievo.bg
06732/22-10
0876888607
Кмет на кметство Стоките
Венцислав Русев
stokite@sevlievo.bg

067305230

0884888731

Кметски наместник на с.Столът
Любен Майсторски
stolat@sevlievo.bg
067391/210
0884888719
Кметски наместник на с.Хирево
Мария Иванова
hirevo@sevlievo.bg
06732/23-60
0884888730
Кмет на кметство Шумата
Байкал Тодоров
shumata@sevlievo.bg
067390/210
0899810192
Кметски наместник на с.Търхово
Тинка Хараланова
tarhovo@sevlievo.bg
067308/310
0884888723
Кметски наместник на с.Млечево
Иван Иванов
mlechevo@sevlievo.bg
067307/311
0888722688


Вътрешен одит

Ръководител на звено
-------------------------------

 


Дирекция "Административно и информационно обслужване"

Директор на дирекция
Десислава Гълъбова
d.galabova@sevlievo.bg

0877165518
0675/396 169

Младши експерт АО
Михаела Хараламбиева
sevlievo@sevlievo.bg

0675/396 114

0884540508

Главен експерт ГРАО
Светлана Христова
grao1@sevlievo.bg
0675/396 163
0887655965
Главен експерт ГРАО
Боряна Маринова
b.marinova@sevlievo.bg
0675/396 163
0887655965
Главен експерт ГРАО
Светлана Захариева
svetlana_zaharieva@sevlievo.bg
0675/396 163
0887655965
Главен експерт ГРАО
Цветомила Димова
grao2@sevlievo.bg
0675/396 163
0887655965
Главен експерт ГРАО
Десислава Минцева
d.mintseva@sevlievo.bg
0675/396 163
0887655965
Младши експерт АО
Кристина Керемедчиева
0675/396 122
0878621312
Младши експерт АО
Моника Стоянова
delovodstvo@sevlievo.bg
0675/396 132
Младши експерт АО
Васка Илиева
delovodstvo@sevlievo.bg
0675/396 132
 
Младши експерт АО
Жанета Бонева
delovodstvo@sevlievo.bg

0675/396 122

Младши експерт АО
Александрина Александрова
delovodstvo@sevlievo.bg
0675/396 122
Главен експерт "Системен администратор"
Ивайло Аспарухов
system@sevlievo.bg

0675/396 227
0884540503

Главен експерт "Системен администратор"
Иван Анастасов
ivansa@sevlievo.bg

0675/396 116
0877168372

Главен специалист "Материално-техническо обслужване"
Денка Русинова
d_rusinova@sevlievo.bg
0675/396 113
0884540510
Младши експерт "Административно обслужване и архив"
Мирослава Симеонова
m_simeonova@sevlievo.bg
0675/396 212
0887567979


Отдел "Обществени поръчки и правно обслужване"

Началник отдел
Петя Драгнева
p.dragneva@sevlievo.bg

0675/396 118
0884 63 18 51

Юрисконсулт
Ивета Попова
i.popova@sevlievo.bg
0675/396 225
0885 98 98 99
Юрисконсулт
Зорица Найденова
z.naydenova@sevlievo.bg
0675/396 135

 

0889 16 55 66
Юрисконсулт
Мартин Матев
m.matev@sevlievo.bg
0675/396 225


Отдел "Общинска собственост"

Началник отдел
Димитър Желев
d_zhelev@sevlievo.bg
0675/396 219
0877064193
Младши експерт "Общинска собственост"
Мая Пантелеева
m.panteleeva@sevlievo.bg
0675/396 168
0877163356
Младши експерт "Общинска собственост"  
Людмила Луканова
l_lukanova@sevlievo.bg

0675/396 167

0878 62 70 78

Главен експерт "Общинска собственост"
Таня Тодорова
t_todorova@sevlievo.bg
0675/396 168
0882792979
Младши експерт "Общинска собственост"  
 
0675/396 168

Младши експерт "Общинска собственост"

Невена Христова

n.hristova@sevlievo.bg

0675/ 396 167


Дирекция "Финанси"

Директор на дирекция
Таня Станева
glschet@sevlievo.bg
0675/396 127
0889155691


Отдел "Финансово - счетоводен"

Началник отдел
Моника Лазарова
m_lazarova@sevlievo.bg

 

0675/396 136
0884648360
Главен експерт "Счетоводство"
Ивелина Колева
i.koleva@sevlievo.bg
0675/396 125
0889617061
Главен експерт "Счетоводство"
Адриана Колева
a.koleva@sevlievo.bg
0675/396 125
Главен експерт "Счетоводство"
Мадлена Стоева
m_stoeva@sevlievo.bg
0675/396 125

Главен експерт "Финанси"
Вера Ненова
v_nenova@sevlievo.bg

0675/396 226

Младши експерт „Бюджет“

Мирослава Мънкова

m_stefanova@sevlievo.bg

0675/396 226

Младши експерт „Финанси“
Десислава Иванова

d_ivanova@sevlievo.bg

0675/396 226


Отдел "Управление на човешките ресурси"

Началник отдел
Станимира Христова
lichen_sastav@sevlievo.bg

0675/396 117
0887657865

Младши експерт "Човешки ресурси"
Цветелина Чилова
ts.chilova@sevlievo.bg

0675/396 147
0877 817 903

Главен експерт "Човешки ресурси"
Мария Илиева
m.ilieva@sevlievo.bg

0675/396 147
0884 54 0501

Младши експерт "Човешки ресурси"
Камелия Милушева-Петрова
k.milusheva@sevlievo.bg

0675/396 147


Дирекция "Приходи от местни данъци и такси"

Директор дирекция
Росица Стоянова
r.stoyanova@sevlievo.bg

0675/396 142
0884540500

Главен експерт ПМДТ
Милка Радева
m_radeva@sevlievo.bg

0675/396 133

Главен експерт ПМДТ
Марияна Русанова
m_rusanova@sevlievo.bg

0675/396 133

Младши експерт ПМДТ
Надежда Иванова
n.ivanova@sevlievo.bg

0675/396 133

Главен специалист "Счетоводство-каса"
Маргарита Борисова
M_Borisova@sevlievo.bg

0675/396 133

Главен специалист "Счетоводство-каса"
Татяна Димитрова
t_dimitrova@sevlievo.bg

0675/396 126

Главен специалист ПМДТ
Антоанета Костадинова
a_kostadinova@sevlievo.bg

0675/396 151

Главен специалист ПМДТ
Миглена Георгиева

0675/396 126

Главен специалист ПМДТ
Даринка Ганчева
d_gancheva@sevlievo.bg

0675/396 151

Главен експерт ПМДТ
Деница Ботева
d.boteva@sevlievo.bg

0675/396 133


Дирекция "Териториално и селищно устройство"

Директор дирекция
Мирослав Митев
m.mitev@sevlievo.bg

0675/396 141
0878622318


Отдел "Кадастър и регулации"

Началник отдел
Цветелина Енева
ts.eneva@sevlievo.bg

0675/396 164
0877112950

Главен специалист "Архитектурно-строителен контрол"
Диана Гергова-Влаева
kad-reg@sevlievo.bg

0675/396 164
0884540514

Главен специалист "Кадастър и техническо обслужване" - град
Спасимира Манолова
sp.petrakieva@sevlievo.bg

0675/396 153

Главен специалист "Кадастър и техническо обслужване" - град
Стефка Данкова
kadastar@sevlievo.bg

0675/396 153
0887739988

Специалист "Архитектурно-строителен контрол"
Симона Нанкова
s.nankova@sevlievo.bg

0675/396 153

Главен специалист "Устройство на територията"
Мариана Платиканова
platikanova@sevlievo.bg

0675/396 148
0889744255

Главен специалист "Технически сътрудник"
Мая Йорданова
m.yordanova@sevlievo.bg

0675-396 148
0888 989 683

Специалист "Устройство на територията" 
Николай Михов
n.mihov@sevlievo.bg

0675/396 153
 

Главен специалист "Кадастър и регулация" - села
Виолета Факирова
kad_sela@sevlievo.bg

0675/396 128
0886928591

Главен специалист "Кадастър и регулация" - села
Диляна Пенева

0675/396 128


Отдел "Строителство и ремонти”

Началник отдел
Стефан Тотевски
s.totevski@sevlievo.bg

0675/396 177
0885 535 603

Главен експерт "Транспортно строителство и БД"
Гълъбин Гутев
g.gutev@sevlievo.bg

0675/396 166
0884888708

Главен специалист "Строителство и ремонти"
Елена Пенчева
builder@sevlievo.bg

0675/396 166
0884888703

Главен експерт "ВиК"
Светла Ценова
cenova@sevlievo.bg

0675/396 121
0889722122

Главен експерт "ВиК"
Мирослав Банков
bankov@sevlievo.bg

0675/396 121
0878622326

Главен специалист "Архитектурно-строителен контрол"

Цветелина Николовска

ts.nikolovska@sevlievo.bg

0675/396 166
Младши експерт "Регионално развитие"
Петър Бончев
p.bonchev@sevlievo.bg
0675/396 175
0878622309


Отдел "Транспорт и екология”

Началник отдел
Севина Минкова
s_minkova@sevlievo.bg

0675/396 157
0884888716

Главен експерт "Опазване на околната среда"
Атанас Балауров
ekolog@sevlievo.bg

0675/396 218
0884540506

Главен специалист "Опазване на околната среда"
Росен Нанев
r.nanev@sevlievo.bg

0675/396 218
0882617804

Главен специалист "Технически сътрудник" 
Траяна Христова
t.hristova@sevlievo.bg

0675/396 175
0886756633


Отдел "Образование, спорт и младежка политика"

Началник отдел "Образование, спорт и младежка политика"
Сабие Ходжева
hodjeva@sevlievo.bg

0675/396 162
0884540513

Главен експерт „Спортни дейности“
Стефан Иванов
s.ivanov@sevlievo.bg

0675/396 228
0884640137

Главен експерт "Финансиране на образованието"
Светлана Лалева
obrazovanie@sevlievo.bg

0675/396 172
0877212622

Главен експерт "Младежки дейности и личностно развитие"
Силвия Начева
s.nacheva@sevlievo.bg

0675/396 152


Отдел "Здравеопазване и социални дейности"

Началник отдел "Здравеопазване и социални дейности"
Силвия Ангелова
s_angelova@sevlievo.bg

0675/396 184
0878 621 353

Главен експерт "Социални дейности"
Маргарита Балджиева
m_baldzhieva@sevlievo.bg

0675/ 396 216
0882 617 743

Младши експерт „Здравеопазване“
Лазарина Минева
l.mineva@sevlievo.bg

0675/396 145
0887 374 839

Младши експерт "Хуманитарни и социални дейности"
Нериман Мехмед
n.mehmed@sevlievo.bg

0675/396 145
0889 165 566

Младши експерт "Социални дейности"
Росица Ванкова
r.vankova@sevlievo.bg

0675/396 216
0876 608 489

Здравен медиатор 

Вейлие Ахмет
0675/ 396 145


Звено "Лична помощ"

Младши експерт "Човешки ресурси"
Цветомира Петкова
ts.petkova@sevlievo.bg

0675/396 176
0884 888 702

Младши експерт "Лична помощ"
Ралица Христова 

r.hristova@sevlievo.bg

0675/ 396 176

Младши експерт "Лична помощ"
Нил Джалилова
nil_djalilova@sevlievo.bg

0675/ 396 165
0884 65 86 11

Младши експерт "Лична помощ"
Симона Христова
s_hristova@sevlievo.bg

0675/ 396 165
0884 65 86 11


Отдел "Култура, туризъм и международно сътрудничество"

Началник отдел "Култура, туризъм и международно сътрудничество"
Ирена Камбурова
kamburova@sevlievo.bg

0675/396 156
0884769955

Главен експерт "Туризъм и международно сътрудничество"
Даниела Йонкова
d.yonkova@sevlievo.bg

0675/396 146
0885078045

Млаши експерт "Читалищна дейност"
Марина Лалева
m.laleva@sevlievo.bg

0675/396 172
0878554665

Звено "Аварийни дейности и защита на населението"

Специалист АД и ЗН
Румянка Колева
r.koleva@sevlievo.bg

0675 396 120
0896671440

БКС - град

Координатор БКС
Митко Минков

0675/396 152
0884540509

Шофьор
 

0675/396 222
0886162517

Електротехник
Христофор Иванов 

0675/396 152
0878622297

Шофьори 0675/396 222


Общинско предприятие "Гори и земи"

Директор
инж. Филип Филипов
f.filipov@sevlievo.bg
0885 636 163

Заместник директор
 

 
Горски стражар
Даниел Десев
 
Домакин
Кремена Иванова
 


Общински инспекторат

Ръководител
инж. Али Алиев

inspektorat@sevlievo.bg

 

0878 621 318

0675/396 183
 

Инспектор
Красимир Данев

inspektorat@sevlievo.bg

0675/396 183
0887 825 282

Инспектор
Николай Мерджанов

inspektorat@sevlievo.bg

0675/396 183
 

Инспектор
Христина Костадинова

inspektorat@sevlievo.bg

0675/396 183
 

Инспектор
 

inspektorat@sevlievo.bg

0675/396 183

Инспектор
Христина Балабанова
Hr_Balabanova@sevlievo.bg

inspektorat@sevlievo.bg


0675/396 183

0889915399


Приют за безстопанствени животни

Управител Мариянка Бончева

m.boncheva@sevlievo.bg 

0886 743 355


Общинско предприятие "Обреди"

Директор Весела Стойкова

v.stoykova@sevlievo.bg

0877 885 875

0675/396 155

Дежурен                                                                                                 0675/ 396 112


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi