Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПИТАНИЯТА

 Отговор на Питане с изх.№ РД-01-03.175–(2) от 23.04.2024 г. Дата на качване: 23.04.2024

 Питане с вх. № РД-01-03.175 от 19.04.2024 г. Дата на качване: 23.04.2024

 Отговор на Питане с изх.№ РД-01-03-134-(2) от 23.04.2024 г. Дата на качване: 23.04.2024

 Питане с вх.№ РД-01-03.134 от 26.03.2024 г. Дата на качване: 23.04.2024

 Отговор на Питане с изх.№ РД-01-03.130-(2) от 26.03.2024 г. Дата на качване: 27.03.2024

 Питане с вх.№ РД-01-03.130 от 20.03.2024 г. Дата на качване: 27.03.2024

 Отговор на Питане с изх.№ РД-01-03.5-(3) от 26.03.2024 г. Дата на качване: 27.03.2024

 Питане с вх.№ РД-01-03.5 от 08.01.2024 г. Дата на качване: 27.03.2024

 Отговор на Питане с изх.№ РД-01-03.44 от 29.01.2024 г. Дата на качване: 01.03.2024

 Питане с вх.№ РД-01-03.44 от 29.01.2024 г. Дата на качване: 23.02.2024

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi