Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ

 Публичен регистър чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

 Регистър на подадените декларации по чл. 35,ал.1, т.1

 Регистър на подадените декларации_2022 г.

 Регистър на подадените декларации_2021г.

 Регистър на подадените декларации 2020 г.

 Регистър на подадените декларации_2019 г.

 Регистър Декларации по чл. 35, ал.1, т.1 и т.2 от Закон за противодейстие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi