Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Инженеринг - "Проектиране и строителство на сепарираща инсталация за битови отпадъци - град Севлиево" № 00189-2014-0010

 Обявление за приключване на договор за ОП-5/19.02.2015 Дата на качване: 09.10.2017

  Информация за извършено плащане - ОП 5/19.02.2015г. на 11.07.2016 г. Дата на качване: 13.07.2016

 Информация за извършено плащане - ОП 5/19.02.2015г. на 06. 01. 2016г. Дата на качване: 08.01.2016

 Информация за извършено плащане - ОП 5/19.02.2015г. на 23.11.2015г. Дата на качване: 30.11.2015

 Информация за извършено плащане - ОП-5/19.02.2015г. Дата на качване: 19.08.2015

 Информация за извършено плащане по договор ОП-5-2015 Дата на качване: 23.06.2015

 Информация за освобождаване от гаранция Дата на качване: 06.04.2015

 Договор Дата на качване: 18.03.2015

 Решение за класиране Дата на качване: 02.02.2015

 Протокол № 2 от проведено заседание на Комисията Дата на качване: 02.02.2015

 Протокол № 3 от проведено заседание на Комисията Дата на качване: 02.02.2015

 Съобщение за оценка на участник за изпълнение Дата на качване: 26.01.2015

 Протокол от проведено заседание на Комисията за отваряне на оферти Дата на качване: 13.01.2015

 Челен лист Дата на качване: 07.11.2014

 Съдържание Дата на качване: 07.11.2014

 Решение Дата на качване: 07.11.2014

 Обявление Дата на качване: 07.11.2014

 Описание и специфични условия Дата на качване: 07.11.2014

 Техническо задание Дата на качване: 07.11.2014

 Изисквания към участниците и указания Дата на качване: 07.11.2014

 Оценка на офертите-методика Дата на качване: 07.11.2014

 Образци Дата на качване: 07.11.2014

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi