Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление
Х ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ „СЕМЕ БЪЛГАРСКО” гр. Севлиево, парк „Казармите” - 27 и 28 април 2024

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сградиОтговор на Вашите въпроси можете да получите на тел:

0675/ 396 153 и 0675/ 396 148;

В сградата на Община Севлиево: етаж 2, стая 209 и 216;

На сайта на Община Севлиево, раздел: Обратна връзка/ Въпроси към кмета;

На електронен адрес: sevlievo@sevlievo.bg;

Информация за програмата можете да получите на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството: http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=6148

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с обявената процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Ви уведомяваме следното:

Отпуснатият за Община Севлиево общ финансов ресурс по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е ограничен и е достатъчен за извършване на енергийно и техническо обследване, изготвяне на инвестиционни проекти и изпълнение на СМР за сгради с приблизителна  разгъната застроена площ до 25 300 кв.м.

Към дата 30.11.2015г. в Община Севлиево са заведени заявления за създаване на сдружения за участие в програмата от собствениците на 19 броя сгради с разгъната застроена площ, която надвишава горецитираната.

От 01.12.2015г. могат да бъдат завеждани в деловодството на Община Севлиево заявления за създаване на сдружения, които ще бъдат регистрирани, но няма да участват в програмата поради изчерпване на лимита от средства.

 По Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрена с Постановление на Министерски съвет №18 от 02.02.2015г., по която могат да кандидатстват сгради с най-малко 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, в Община Севлиево са регистрирани 9 сдружения на собствениците за 9 сгради. За тази програма няма ограничения в средствата и все още могат да се подават документи за кандидатстване.

  Публичен регистър на сдруженията на собствениците на сгради в режим на етажна собственост Дата на качване: 29.08.2016

 Методически указания за изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Дата на качване: 27.05.2015

 Брошура Дата на качване: 04.02.2015

 Презентация Дата на качване: 04.02.2015

 Документи за учредяване на Сдружение на собствениците на многофамилни жилищни сгради Дата на качване: 04.02.2015

 Списък на етажните собствености, които отговарят на изискванията за саниране Дата на качване: 04.02.2015

 Обща информация за програмата Дата на качване: 04.02.2015

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi