Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на сгради на територията на град Севлиево № 00189-2015-0009

 Обявление за приключване на договор Дата на качване: 02.01.2019

 Обявление за приключване на Договор № ОП-71/19.12.2016 Дата на качване: 10.10.2017

  Обявление за приключване на Договор № ОП-51 от 19.09.2016 г. Дата на качване: 10.10.2017

 Обявление за приключване на Договор № ОП-52 от 19.09.2016 г. Дата на качване: 08.09.2017

 Информация за изпълнението на Договор № ОП-21 Дата на качване: 07.04.2017

 Информация за изпълнението на Договор № ОП-22 Дата на качване: 10.01.2017

 Договор № ОП-71 от 19.12.2016 г. Дата на качване: 20.12.2016

 Договор ОП-70 от 19.12.2016 г. Дата на качване: 20.12.2016

 Решение за класиране Дата на качване: 09.11.2016

 Протокол №2 от работа на комисия Дата на качване: 09.11.2016

 Протокол №1 от работа на комисия Дата на качване: 09.11.2016

 Четвърта покана за представяне на оферта по Рамково споразумение ОП-28/31.08.2016 г. Дата на качване: 17.10.2016

 Договор № ОП-52/19.09.2015 г. Дата на качване: 12.10.2016

 Договор № ОП-51/19.09.2016 г. Дата на качване: 12.10.2016

 Решение за класиране Дата на качване: 08.08.2016

 Протокол №2 от работа на комисия Дата на качване: 08.08.2016

 Протокол №1 от работа на комисия Дата на качване: 08.08.2016

 Трета покана за представяне на оферта по Рамково споразумение ОП-28/31.08.2015 г. Дата на качване: 20.07.2016

 Договор № ОП-22/26.04.2016 г. Дата на качване: 10.05.2016

 Договор № ОП 21/26.04.2016г. Дата на качване: 10.05.2016

 Решение за класиране Дата на качване: 31.03.2016

 Протокол №2 от работа на комисия Дата на качване: 31.03.2016

 Протокол №1 от работа на комисия Дата на качване: 31.03.2016

 Втора покана за представяне на оферта по Рамково споразумение ОП-28/31. 08. 2015г. Дата на качване: 14.03.2016

 Договор № ОП 34/23.10.2015 Дата на качване: 05.11.2015

 Договор № ОП-35/23.10.2015г. Дата на качване: 05.11.2015

 Договор № ОП 36/23.10.2015 Дата на качване: 05.11.2015

 Информация за върнати гаранции за участие Дата на качване: 25.09.2015

 Решение за класиране Дата на качване: 15.09.2015

 Протокол №2 от работа на комисия Дата на качване: 15.09.2015

 Протокол №1 от работа на комисия Дата на качване: 15.09.2015

 Документи за покана по Рамково ОП-28/31. 08. 2015 Дата на качване: 04.09.2015

 Покана за представяне на оферта по Рамково споразумение ОП-28/31. 08. 2015г. Дата на качване: 04.09.2015

 Рамково споразумение № ОП-28/31. 08. 2015г. Дата на качване: 04.09.2015

 Информация за върнати гаранции за участие Дата на качване: 20.08.2015

 Заповед за класиране Дата на качване: 31.07.2015

 Протокол №4 от работа на комисия Дата на качване: 31.07.2015

 Протокол №3 от работа на комисия Дата на качване: 31.07.2015

 Протокол №2 от работа на комисия Дата на качване: 31.07.2015

 Съобщение отваряне на ценови оферти Дата на качване: 14.07.2015

 Протокол от работата на комисията Дата на качване: 03.07.2015

 Документация за участие Дата на качване: 01.06.2015

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi