Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Декларации





  Декларация по чл. 27 от ЗМТД за предявяване право на освобождаване от данък върху недвижими имоти или за ползване на данъчно облекчение Дата на качване: 10.01.2024

 Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък Дата на качване: 09.01.2024

  Декларация по чл.61х от ЗМДТ заоблагане с данък върху таксиметров превоз на пътници Дата на качване: 14.01.2019

  Декларация по чл. 61р от ЗМДТ за облагане с туристически данък Дата на качване: 14.01.2019

 Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти Дата на качване: 10.01.2024

  Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за закриване партида на недвижим имот Дата на качване: 14.01.2019

  Декларация по чл. 58, ал.4 от ЗМДТ за закриване партида на автомобил Дата на качване: 14.01.2019

 Декларация по чл. 54, ал.4 от ЗМДТ за облагане с данък върху превозните средства - БЕЗ леки автомобили Дата на качване: 14.01.2019

 Декларация по чл. 54, ал.4 от ЗМДТ за облагане с данък върху превозните средства - лек автомобил Дата на качване: 14.01.2019

  Декларация по чл. 49, ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущество Дата на качване: 14.01.2019

  Декларация по чл. 32 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата Дата на качване: 14.01.2019





« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi