Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Севлиево”, по обособени позиции

  Обявление за приключване на договор за ОП-54/16.12.2015 г. Дата на качване: 26.09.2017

 Обявление за приключване на договор за ОП-53/16.12.2015 г. Дата на качване: 26.09.2017

 Информация за приключване на договор ОП-55 от 18.12.2015 г. Дата на качване: 01.03.2017

  Информация за извършено плащане по Договор № ОП-55/18.12.2015г. на 07.09.2016 г. Дата на качване: 26.09.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-54/16.12.2015г. на 07.09.2016 г. Дата на качване: 26.09.2016

  Информация за извършено плащане по Договор № ОП-53/16.12.2015г. на 07.09.2016 г. Дата на качване: 26.09.2016

  Информация за извършено плащане по Договор № ОП-47/30.11.2015г. на 07.09.2016 г. Дата на качване: 26.09.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-55/18.12.2015г. на 11.08.2016 г. Дата на качване: 15.08.2016

  Информация за извършено плащане по Договор № ОП-54/16.12.2015г. на 11.08.2016 г. Дата на качване: 15.08.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-53/16.12.2015г. на 11.08.2016 г. Дата на качване: 15.08.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-47/30.11.2015г. на 11.08.2016 г. Дата на качване: 15.08.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-55/18.12.2015г. на 14.07.2016 г. Дата на качване: 27.07.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-54/16.12.2015г. на 14.07.2016 г. Дата на качване: 27.07.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-53/16.12.2015г. 14.07.2016 г. Дата на качване: 27.07.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-47/30.11.2015г. на 14.07.2016 г. Дата на качване: 27.07.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-47/30.11.2015г. на 14.06.2016 г. Дата на качване: 22.06.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-53/16.12.2015г. на 14-20.06.2016 г. Дата на качване: 22.06.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-54/16.12.2015г. на 14.06.2016 г. Дата на качване: 22.06.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-55/18.12.2015г. на 14-20.06.2016 г. Дата на качване: 22.06.2016

  Информация за извършено плащане по Договор № ОП-55/18.12.2015г. на 18-19.05.2016г. Дата на качване: 27.05.2016

  Информация за извършено плащане по Договор № ОП-54/16.12.2015г. на 18.05.2016г. Дата на качване: 27.05.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-53/16.12.2015г. на 18-19.05.2016 г. Дата на качване: 27.05.2016

  Информация за извършено плащане по Договор № ОП-47/30.11.2015г. на 18.05.2016г. Дата на качване: 27.05.2016

  Информация за извършено плащане по Договор № ОП-55/18.12.2015г. на 15.04.2016г. Дата на качване: 26.04.2016

  Информация за извършено плащане по Договор № ОП-53/16.12.2015г. на 15.04.2016г. Дата на качване: 26.04.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-55/18.12.2015г. на 01.04.2016г-05.04.2016 г. Дата на качване: 12.04.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-54/16.12.2015г. на 05.04.2016 г. Дата на качване: 12.04.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-53/16.12.2015г. на 05.04.2016г. Дата на качване: 12.04.2016

  Информация за извършено плащане по Договор № ОП-47/30.11.2015г. на 05.04.2016г. Дата на качване: 12.04.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-55/18.12.2015г. на 11.03.2016г. Дата на качване: 30.03.2016

  Информация за извършено плащане по Договор № ОП-54/16.12.2015г. на 11.03.2016 г. Дата на качване: 30.03.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-53/16.12.2015г. на 11.03.2016г. Дата на качване: 30.03.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-47/30.11.2015г. на 11.03.2016г. Дата на качване: 30.03.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-55/18.12.2015г. на 11.03.2016г. Дата на качване: 12.03.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-53/16.12.2016г. на 11.03.2016г. Дата на качване: 12.03.2016

  Информация за извършено плащане по Договор № ОП-55/18.12.2015г. на 09.03.2016г. Дата на качване: 10.03.2016

  Информация за извършено плащане по Договор № ОП-54/16.12.2015г. на 09.03.2016 г. Дата на качване: 10.03.2016

  Информация за извършено плащане по Договор № ОП-53/16.12.2015г. на 09.03.2016г. Дата на качване: 10.03.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-47/30.11.2015г. на 09.03.2016г. Дата на качване: 10.03.2016

  Информация за извършено плащане по Договор № ОП-55/18.12.2016г. на 08.02.2016г. Дата на качване: 22.02.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-55/18.12.2016г. на 18.02.2016г. Дата на качване: 19.02.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-53/16.12.2016г. на 18.02.2016г. Дата на качване: 19.02.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-55/18.12.2015г. от 29.01.2016 г. Дата на качване: 08.02.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-53/16.12.2015г. от 29.01.2016 г. Дата на качване: 08.02.2016

 Информация за върнати гаранции за участие Дата на качване: 12.01.2016

 Информация за върнати гаранции за участие Дата на качване: 12.01.2016

 Договор № ОП-55/18.12.2015г. Дата на качване: 22.12.2015

 Договор № ОП 54/16.12.2015г. с Приложения Дата на качване: 18.12.2015

 Договор № ОП 53/16.12.2015г. с Приложения Дата на качване: 18.12.2015

 Договор № ОП-47/30.11.2015г. с приложения Дата на качване: 03.12.2015

 Решение за частично прекратяване Дата на качване: 18.11.2015

 Решение за частично прекратяване Дата на качване: 17.11.2015

 Решение за класиране Дата на качване: 05.11.2015

 Протокол №4 от работа на комисия Дата на качване: 05.11.2015

 Протокол №3 от работа на комисия Дата на качване: 05.11.2015

 Протокол №2 от работа на комисия Дата на качване: 05.11.2015

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 16.10.2015

 Протокол №1a от работа на комисия Дата на качване: 08.10.2015

 Протокол №1 от работа на комисия с приложения Дата на качване: 29.09.2015

 Отговор на запитване Дата на качване: 18.09.2015

 Отговор на запитване Дата на качване: 18.09.2015

 Отговор на запитване относно ОП с предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Севлиево”, по обособени позиции Дата на качване: 10.09.2015

 Документация за участие Дата на качване: 26.08.2015

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi