Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в град Севлиево и на сградата на РСПБЗН – гр. Севлиево по обособени позиции" публикувана под № 00189-2016-0006 в РОП

 Обявление за приключване на договор за ОП-38 Дата на качване: 16.11.2017

 Информация за възложена поръчка Дата на качване: 30.08.2016

 Договор № ОП-38/28.08.2016 г. Дата на качване: 22.08.2016

 Информация за освободени гаранции за участие на 27.07.2016 г. Дата на качване: 04.08.2016

 Решение за класиране Дата на качване: 11.07.2016

 Протокол №3 от работа на комисия Дата на качване: 11.07.2016

 Протокол 2 от работа на комисия Дата на качване: 11.07.2016

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 05.07.2016

 Протокол №1 от работа на комисия Дата на качване: 22.06.2016

 Методика за оценка променена с решение № 0407 от 21.04.2016г. Дата на качване: 21.04.2016

 Решение за промяна Дата на качване: 21.04.2016

 Доклад за осъществен предварителен контрол Дата на качване: 13.04.2016

 Доклад за техн. х-ки-ПБЗН Дата на качване: 11.04.2016

 Доклад за Техническите характеристики СОУ В. Левски Дата на качване: 11.04.2016

 Доклад за техн. х-ки Щастливо детство 2 Дата на качване: 11.04.2016

 Доклад за техн. х-ки Щастливо детство1 Дата на качване: 11.04.2016

 Доклад за техн. х-ки Христо Ботев Дата на качване: 11.04.2016

 Доклад за техн. х-ки СЛЪНЦЕ 3 Дата на качване: 11.04.2016

 Доклад за техн. х-ки Слънце 1 Дата на качване: 11.04.2016

 Доклад за техн. х-ки Радост Дата на качване: 11.04.2016

 Доклад за техн. х-ки Пролет Дата на качване: 11.04.2016

 Доклад за тех. х-ки Стефан Пешев Дата на качване: 11.04.2016

 Технически паспорт-ПБЗН Дата на качване: 11.04.2016

 Технически паспорт СОУ Васил Левски Дата на качване: 11.04.2016

 Технически паспорт ОДЗ Щастливо детство 2_1 Дата на качване: 11.04.2016

 Технически паспорт ОДЗ Щастливо детство 1 Дата на качване: 11.04.2016

 Технически паспорт ОДЗ Слънце 3_1 Дата на качване: 11.04.2016

 Технически паспорт ОДЗ Слънце 1_1 Дата на качване: 11.04.2016

 Технически паспорт ОДЗ Радост 1_1 Дата на качване: 11.04.2016

 Технически паспорт ОДЗ Пролет Дата на качване: 11.04.2016

 Технически паспорт II ОУ Стефан Пешев Дата на качване: 11.04.2016

 Технически паспорт I ОУ Христо Ботев Дата на качване: 11.04.2016

 Сертификат-ПБЗН Дата на качване: 11.04.2016

 Сертификат Щастливо детство2 Дата на качване: 11.04.2016

 Сертификат Щастливо детство1 Дата на качване: 11.04.2016

 Сертификат Христо Ботев Дата на качване: 11.04.2016

 Сертификат Стефан Пешев Дата на качване: 11.04.2016

 Сертификат Слънце3 Дата на качване: 11.04.2016

 Сертификат Слънце Дата на качване: 11.04.2016

 Сертификат Радост Дата на качване: 11.04.2016

 Сертификат Пролет Дата на качване: 11.04.2016

 Сертификат Васил Левски Дата на качване: 11.04.2016

 Доклад от обследване за енергийна ефективностВасил Левски Дата на качване: 11.04.2016

 Доклад от обследване за енергийна ефективност Христо Ботев Дата на качване: 11.04.2016

 Доклад от обследване за енергийна ефективност Стефан Пешев Дата на качване: 11.04.2016

 Доклад от обследване за енергийна ефективност Пролет Дата на качване: 11.04.2016

 Доклад за ЕЕ-ПБЗН Дата на качване: 11.04.2016

 Доклад за ЕЕ Щастливо детство2 Дата на качване: 11.04.2016

 Доклад за ЕЕ Щастливо детство1 Дата на качване: 11.04.2016

 Доклад за ЕЕ Слънце 3 Дата на качване: 11.04.2016

 Доклад за ЕЕ Слънце 1 Дата на качване: 11.04.2016

 Доклад за ЕЕ Радост Дата на качване: 11.04.2016

 Техническа спецификация Дата на качване: 11.04.2016

 Указания Дата на качване: 11.04.2016

 Образци документация Дата на качване: 11.04.2016

 Методика за оценка Дата на качване: 11.04.2016

 Обявление в АОП Дата на качване: 11.04.2016

 Решение в АОП Дата на качване: 11.04.2016

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi