Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за EE на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Севлиево по ОП - OП-1 ж.к Митко Палаузов бл. 6 и ОП-2 ул. „Хан Аспарух” № 7, Христо Ботев бл. 2 № 00189-2016-0005

  Обявление за приключване на договор за ОП-47 от 25.08.2016 г. Дата на качване: 02.10.2017

 Обявление за приключване на договор за ОП-46 от 19.08.2016 г. Дата на качване: 17.07.2017

 Договор с приложения № ОП - 47/25.08.2016 г. Дата на качване: 15.09.2016

 Информация за освободени гаранции за участие Дата на качване: 01.09.2016

 Информация за освободени гаранции за участие Дата на качване: 30.08.2016

 Договор № ОП-46/19.08.2016 г. Дата на качване: 23.08.2016

 Информация за освободени гаранции за участие Дата на качване: 04.08.2016

 Решение за класиране Дата на качване: 14.07.2016

 Протокол №5 от работа на комисия Дата на качване: 14.07.2016

 Протокол №4 от работа на комисия Дата на качване: 14.07.2016

 Протокол №3 от работа на комисия Дата на качване: 14.07.2016

 Протокол №2 от работа на комисия Дата на качване: 14.07.2016

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 04.07.2016

 Протокол №1 от работа на комисия с приложения Дата на качване: 06.06.2016

 Становище областен управител Дата на качване: 07.04.2016

 Технически паспорт на бл.6 М.Палаузов Дата на качване: 07.04.2016

 Технически паспорт на бл.2 Хан Аспарух 7 Дата на качване: 07.04.2016

 Тхнически доклад на бл. 6 М.Палаузов Дата на качване: 07.04.2016

 Технически доклад на бл.2 Хан Аспарух 7 Дата на качване: 07.04.2016

 Доклад за ЕЕ на бл.6 М.Палаузов Дата на качване: 07.04.2016

 Доклад за ЕЕ на бл2 Хан Аспарух 7 Дата на качване: 07.04.2016

 Документация за участие Дата на качване: 07.04.2016

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi