Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на сгради от образователната инфраструктура в град Севлиево и на сградата на РСПБЗН - град Севлиево“ публикувана под № 00189-2016-0007 в РОП

 Обявление за приключване на договор за ОП Дата на качване: 13.11.2017

 Анекс № 1 към Договор № ОП-39/04.08.2016 г. Дата на качване: 05.05.2017

 Информация за върнати гаранции за участие Дата на качване: 30.08.2016

 Договор № ОП-39/04.08.2016 г. Дата на качване: 22.08.2016

 Информация за освободени гаранции за участие Дата на качване: 04.08.2016

 Решение за класиране Дата на качване: 11.07.2016

 Протокол №4 от работа на комисия Дата на качване: 11.07.2016

 Протокол №3 от работа на комисия Дата на качване: 11.07.2016

 Протокол №2 от работа на комисия Дата на качване: 11.07.2016

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 24.06.2016

 Протокол №1 от работа на комисия с приложения Дата на качване: 13.06.2016

 Документация за участие Дата на качване: 13.04.2016

 Обявление Дата на качване: 13.04.2016

 Решение Дата на качване: 13.04.2016

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi