Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Севлиево”, по обособени позиции публикувана под № 00189-2016-0008 в РОП

 Обявление за приключен договор ОП-68/24.11.2016 год. Дата на качване: 12.07.2019

 Обявление за приключване на договор за ОП-45 Дата на качване: 05.07.2019

 Обявление за приключване на договор за ОП-41/16.08.2016 г. Дата на качване: 26.09.2017

 Обявление за приключване на договор за ОП-43/16.08.2016 г. Дата на качване: 26.09.2017

 Обявление за приключване на договор за ОП-42/16.08.2016 Дата на качване: 26.09.2017

 Договор № ОП-68/24.11.2016 г. Дата на качване: 30.11.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-43/16.08.2016 г. на 07.09.2016 г. Дата на качване: 26.09.2016

 Информация за върнати гаранции за участие Дата на качване: 30.08.2016

 Договор № ОП-44/17.08.2016 г. Дата на качване: 23.08.2016

 Договор № ОП-41/16.08.2016 г. Дата на качване: 23.08.2016

 Договор № ОП-42/16.08.2016 г. Дата на качване: 23.08.2016

 Договор № ОП-45/17.08.2016 г. Дата на качване: 23.08.2016

 Договор № ОП-43/16.08.2016 г. Дата на качване: 23.08.2016

 Решение за класиране Дата на качване: 21.07.2016

 Протокол №3 от работа на комисия Дата на качване: 21.07.2016

 Протокол №2 от работа на комисия Дата на качване: 21.07.2016

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 30.06.2016

 Протокол №1 от работа на комисия с приложения Дата на качване: 03.06.2016

 Отговор на запитване Дата на качване: 20.05.2016

 Указания с Решение за промяна 0410 от 22.04.2016г. Дата на качване: 22.04.2016

 Решение за промяна Дата на качване: 22.04.2016

 Документация за участие и приложения Дата на качване: 13.04.2016

 Обявление Дата на качване: 13.04.2016

 Решение Дата на качване: 13.04.2016

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi