Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Детска градина „Мечо Пух“ с . Петко СлавейковДетска градина „Мечо Пух“ с . Петко Славейков

Детска градина „Мечо Пух“ с. Петко Славейков отваря врати през 1986 година с капацитет 2 групи за 50 деца. През 2009 година сградата е реновирана по проект към СИФ, а през 2012 е газифицирана, което я превръща в едно от най-съвременните детски заведения в община Севлиево. С много любов и желание беше създадено уютно и свободно пространство, където децата да опознават себе си и света, да творят и създават приятелства.

От 10.08.2016 г. с решение на ОбС - Севлиево в Детска градина „ Мечо Пух “  бяха вляти детските заведения от селата: Батошево, Градница, Добромирка, Душево, Кормянско, Крамолин и Ряховците, като бази с изнесено обучение. След извършеното преструктуриране капацитетът на детското заведение е 11 групи, за 275 деца от 2 годишна възраст до постъпването им в първи клас.

Визията на ДГ “Мечо Пух“ : Утвърждаване на ДГ “Мечо Пух“ като желано и любимо място  за децата от селата на община Севлиево, осигуряващо им равен шанс и качествено образование чрез съчетаване на добрите традиции и модернизация на процесите. Приемане, ценене на различието и утвърждаване детската градина като среда за културна и възпитателно-образователна работа, център за успешна интеграция, творчество и сътрудничество между деца, родители и учители.

Мисията на ДГ “Мечо Пух“ е : Да поставим основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална, културна и родова идентичност. Да възпитаваме хора на бъдещето,  знаещи, можещи, с високо самочувствие, основано на получени знания и умения, изпълнени с оптимизъм и вяра в собствените сили, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните.

Нашият подход към децата:

·       Обучение под формата на игра, развиващо любопитството на детето и интереса му към света;

·       Топло отношение, обърнато към преживяванията на детето и неговата индивидуалност независимо от етнос, пол, принадлежност;

·     Стимулиране на децата да опознават и изразяват вътрешния си свят чрез езика на различните изкуства - рисуване, театър, музика, танци, спорт;

·     Програмна система, развиваща социалните умения на децата и подпомагаща тяхната адаптация и самоизява в групата, даваща равни възможности , обхващаща целият процес на предучилищна подготовка  и неоспоримо добри резултати в готовността на децата за постъпване в първи клас;

·        Предоставяне на възможност за изучаване на английски език.

 

Адрес:

5434 с. Петко Славейков

ул.“Свобода“ № 32

тел. 06734-2281

E-mail: cdg_me4opuh_ps@abv.bg

https:// mecho-pooh.bg

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi