Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Детска градина "Пролет" гр. СевлиевоДетска градина "Пролет" гр. Севлиево

Представяне на детска градина "Пролет" гр. Севлиево

 

Детска градина Пролет е наследила традициите на две детски градини с почти 40 годишна история, обединени през 2001  година с решение на общински съвет Севлиево в един общ колектив.

В двете сгради на детската градина функционират 8 градински и 2 яслени групи,  които се посещават от 230 деца, обучавани от 18 педагогически специалисти и 6 медицински сестри.

През 2015г. сграда 1 е изцяло реновирана с подменена ПВЦ дограма, външна и вътрешна изолация и обновени санитарни помещения. През 2016 започна цялостен ремонт и на сграда 2 по проект „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура“ с източник на финансиране „Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-20120г  в гр. Севлиево“. Групите са уютни, с нови мебели, компютри и достъп до интернет.

Екипът на детската градина е изграден от компетентни, знаещи и можещи  специалисти, отговорни за живота и здравето на децата. През годините детското заведение е било школа по физическо възпитание. През 2009 година ДГ”Пролет” е партньор на Сдружение на хора с увреждания ”ВИП”- „Всички Искаме Промяна” в разработването и изпълнението на проект „Заедно творим красота“.  През 2015г  ДГ „Пролет“ спечели проект на ПУДООС в сграда 2 за изграждане на нова детска площадка.

ДГ „Пролет“  е синоним на качество и грижовност. Свидетелство за това е високата средна посещаемост на децата.

В детската градина  работят висококвалифицирани педагогически специалисти, от които трима с ІІ ПКС, петима с ІV ПКС и петима с V ПКС. Те с любов и всеотдайност се грижат за малките възпитаници. За техните резултати свидетелстват многото награди спечелени от международни, национални, областни и общински конкурси.

В традиция се е превърнала практиката всяка година през пролетта екипите на двете сгради да представят пред родители, колеги и общественост открити уроци на най-разнообразна тематика: Празник по БДП, Ден на земята, Аз обичам България, Фолклорните области на България, Проект Градина в градината, Права и отговорности, Приказка за нотите, Народните игри на баба и др. А юбилейните концерти на градината –15 години приказно вълшебство - „Палечка“ „Пъстра пролетна шевица“, „Къде е пролетта“, „Баба Яга и ХХІ век“ проведени в ДК „Мара Белчева“ са истински спектакли, за които дълго се говори.

В детското заведение има организирани и допълнителни форми на обучение провеждани от  външни специалисти: английски език, руски език, футбол, модерни танци, народни танци, изобразително изкуство и музика.

Ръководството на ДГ „Пролет“, съвместно с педагогическите специалисти започва  активно да работи с обществения съвет на родителите за повишаване на качеството и ефективността на възпитателно образователната работа в детското заведение.

 

* Ул.“Дядо Фильо Радев“ №9

( 0675/32860/57/

e-mail: odz.prolet_sv@abv.bg

web: www dg-prolet.org


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi