Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Извършване на строително - ремонтни работи на обекти общинска собственост по три обособени позиции.„Извършване на строително - ремонтни работи на обекти общинска собственост по три обособени позиции както следва:

обособена позиция №1: „Ремонт сгради кметства на територията на община Севлиево“- включва три сгради в с. Градница, с. Столът и с. Млечево

обособена позиция №2: СЗ „Дан Колов“ гр. Севлиево – основен ремонт покрив и подмяна осветление“

обособена позиция №3: ДК „Мара Белчева“ гр.Севлиево – основен ремонт покрив и подмяна осветление“

Основните дейности са всързани с осъщетвяване на СМР, пемонти на покрив, дограма и подмяна на осветление. 

CPV-код от Общия терминологичен речник: 45000000 „Строителни и монтажни работи“

Поръчката е публикувана под уникален номер в ПОП 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi