Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЕВЛИЕВО

МАНДАТ 2023-2027 Г.

 

Състав на постоянните комисии

 

1

ПК  „Бюджет, финанси и стопански дейности“

 

Председател: Здравка Николова Лалева

Членове:     1. Томчо Красимиров Бешев

                    2. Юсеин Хасанов Вейселов

                    3. Тодор Стоянов Ганчев

                    4. Георги Димитров Георгиев

2

ПК  „Екология и рационално използване на природните ресурси“

 

Председател: Атанас Пламенов Атанасов

Членове:     1. Галин Янков Ганчев

                    2. Мехмед Мустафов Мехмедов

                    3. Йордан Валериев Андреев

                    4. Георги Димитров Георгиев

3

ПК  „Здравеопазване и социални дейности“

 

Председател: д-р Сюзан Месру Садъкова-Томева

Членове:     1. Мехмед Хасанов Данъджиев

                    2. Здравка Николова Лалева

                    3. д-р Илияна Дянкова Николова-Иванова

                    4. Цветелина Колева Колева

4

ПК „Земеделие и гори“

 

Председател: Митьо Димитров Митев

Членове:     1. Христо Бойков Ботев

                    2. Станимир Косев Стойчев

                    3. Мехмед Мустафов Мехмедов

                    4. Христофор Стойнов Тодоров

5

ПК  „Младежки дейности, спорт и туризъм“

 

Председател: Исмаил Кязим Хаджихасан

Членове:     1. Атанас Пламенов Атанасов

                    2. Павлин Красимиров Ганчев

                    3. Светлана Иванова Георгиева

                    4. Михаил Христов Йонков

6

ПК  „Образование, култура и вероизповедания“

 

Председател: Соня Василева Гъркова

Членове:     1. Д-р Сюзан Месру Садъкова-Томева

                    2. Мариян Нанков Трифонов

                    3. Тодор Стоянов Ганчев

                    4. Цветелина Колева Колева

 

7

ПК  „Общинска собственост и териториално и селищно устройство

 

Председател: Павлин Красимиров Ганчев

Членове:     1. Делян Иванов Игнатов

                    2. Исмаил Кязим Хаджихасан

                    3. Галин Янков Ганчев

                    4. Митьо Димитров Митев

8

ПК  „Сигурност, обществен ред и организация на движението“

Председател: Юсеин  Хасанов Вейселов

Членове:     1. Михаил Христов Йонков

                    2. Христо Бойков Ботев

                    3. Мариян Нанков Трифонов

                    4. Христо Николов Христов

9

ПК  „Приватизация и следприватизационен контрол“

Председател: Георги Димитров Георгиев

                    1. Недко Златев Георгиев

                    2. Делян Иванов Игнатов

                    3. Йордан Валериев Андреев

                    4. Светлана Иванова Георгиева

10

ПК за проверка на декларациите и установяване на несъвместимост по Закона за противодействие на корупцията (ЗПК)

 

Председател: Недко Златев Георгиев

Членове:     1. Здравка Николова Лалева

                    2. Исмаил Кязим Хаджихасан

                    3. Тодор Стоянов Ганчев

                    4. Станимир Косев Стойчев

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi