Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Севлиево”Предмет на настоящата процедура е консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за проект "Рехабилитация и реконструкция на улици в град Севлиево"

Поръчката е публикувана в РОП с номер: 00189-2019-0026

Създадена на дата: 29.08.2019 г. Обявление за приключване на договор Дата на качване: 11.03.2022

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 13.01.2020

 Договор ОП-63 Дата на качване: 13.01.2020

 Решение за избор на изпълнител Дата на качване: 16.12.2019

 Протокол №4 Дата на качване: 16.12.2019

 Протокол № 3 Дата на качване: 16.12.2019

 Протокол № 2 Дата на качване: 16.12.2019

 Протокол № 1 Дата на качване: 16.12.2019

 Съобщение за отваряне на ценови предложения Дата на качване: 28.11.2019

 Решение Дата на качване: 29.08.2019

 Обявление Дата на качване: 29.08.2019

 Документация Дата на качване: 29.08.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 29.08.2019

 Методика Дата на качване: 29.08.2019

 Проект на договор Дата на качване: 29.08.2019

 Образци Дата на качване: 29.08.2019

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi