Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


План за интегрирано развитие на община Севлиево 2021-2027

 План за интегрирано развитие на община Севлиево 2021-2027 Дата на качване: 16.03.2021

 Приложение 1 - Мерки в програмата за реализация Дата на качване: 16.03.2021

 Приложние 2 - Индикативна финасова таблица Дата на качване: 16.03.2021

 Приложение 3.1 - Индикатори Дата на качване: 16.03.2021

 Приложение 3.2 - Индикатори за резултат Дата на качване: 16.03.2021

 Приложение 3.3 - Индикатори за въздействие Дата на качване: 16.03.2021

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi