Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

14.03.2023

ОБЯВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИС ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ

 

Със Заповед № ОХ –194/07.03.2023 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ

С НАЧАЛО 07.09.2023г.

 

длъжност „Младши специалист” – 90 бр. - в Национален военен университет„Васил Левски” гр. Велико Търново

длъжност „Младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана” – 60 бр.

във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – гр. Шумен

 

длъжност „Младши изпълнител” – 100 бр. - във военно формирование 22160 - Плевен

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ  ДО 28.04.2023 г.

ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ГАБРОВО,  ул. „С. Врачански” 1А

         Изисквания:

1. да имат завършено най-малко основно образование;

2. да са годни за служба в доброволния резерв;

3. да са психологично пригодни за служба в доброволния резерв;

4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6. да нямат друго гражданство;

7. да не навършват 40 години в годината на кандидатстване;

8. да нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.

 

За справка: Военно окръжие – Габрово,  ул. „С. Врачански” 1А

Тел. 066/805531, 0882552015   и    www.comd.bg


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi