Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

16.11.2023

Община Севлиево обявява конкурс за коледна картичкаОбщина Севлиево обявява конкурс за коледна картичка
Конкурсът е насочен към всички деца и младежи на територията на общината и има за цел да провокира желание у подрастващите да изработят коледна картичка, която да бъде изпратена на самотен човек от община Севлиево. Участниците в конкурса ще бъдат ангажирани в дейност, която ги насочва към положителен модел на поведение и разбиране на другия. Дейността цели и превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните.
 
Организатор е Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Севлиево, подпомагана от Младежка зона – Севлиево.
Конкурсът е индивидуален. Груповите творби няма да бъдат класирани за награди, които ще бъдат връчвани в четири Възрастови групи: до 6 г.; от 7 до 10 г.; от 11 до 15 г., от 16 до 19 г.
 
Всяка картичка трябва да е придружена с коледно пожелание; на всяка картичка да бъдат посочени имената, възрастта на участника, детско/учебно заведение или социална услуга за деца/младежи и точен адрес. При предаване на коледната творба - задължително условие е и да се посочи телефон за контакт с участника (негов родител/учител/настойник/попечител). При предаване на
картички от едно заведение, контактите могат да бъдат обособени в списък с имената и възрастта на участниците, като това не изключва посочването на данните на самата картичка.
Картичка, за която не са посочени всички данни, не може да бъде класирана.
 
КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КАРТИЧКИТЕ:
18:00 ч. на 07.12.2023 г. Община Севлиево, пл. „Свобода” №1, за г-жа С. Начева-Гъркова, гл. експерт „Младежки дейности и личностно развитие“.
 
Тричленно жури ще разглежда постъпилите картички и ще определи наградите. Ще бъдат връчени: първа, втора и трета награда във всяка възрастова група, а също и награда за най-оригинално пожелание и поощрителни награди.
 
Ще бъдат присъдени и специални награди, както следва:
награда на МКБППМН – Община Севлиево, която по традиция ще бъде отпечатана и ще е пазничен поздрав за членовете и партньорите на Местната комисия; награда на Младежки зона - Севлиево.
Всички картички ще зарадват възрастни самотни хора за Коледа. Нека заедно им подарим топлина в навечерието на коледните празници.
 
Награждаването ще се проведе на 14.12.2023 г. (четвъртък) от 17:30 ч. във фоайето на Община Севлиево, където всички картички ще бъдат изложени.

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi