Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


"Реконструкция, обновяване, внедряване на енергоспестяващи мерки и модернизация на образователната среда в СУ "Васил Левски" - гр.Севлиево" 

 

 

Наименование

"Реконструкция, обновяване, внедряване на енергоспестяващи мерки и модернизация на образователната среда в СУ "Васил Левски" - гр.Севлиево"

Източник на финансиране

 

 Национален план за възстановяване и устойчивост

Номер на Договор за финансиране

BG-RRP-1.007-0145-C01

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

Град Севлиево

Продължителност

30 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

16.01.2024 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

31.05.2026 г.

Цел на проекта

Основната цел на проектно предложение е осигуряване на условия за качествено образование за всички, чрез създаване на съвременна образователна среда. Чрез инвестициите в материално – техническата база се цели превръщането на образователната институция в  благоприятна среда за подобряване на образователните резултати и мотивацията за учене.

Основни дейности

  1. Проектиране, строителство и авторски надзор;
  2. Доставка на обзавеждане и оборудване;
  3. Строителен надзор;
  4. Организация и управление;
  5. Информация и публичност.

Описание на целевата група

Ученици и персонал на учебното заведение

Очаквани резултати

Класът на енергопотребление на сградата на СУ "Васил Левски", който ще бъде достигнат след внедряването на пакета енергоспестяващи мерки е - Клас "А"

Очакваното ниво на спестена първична енергия от обновяването на сградата (в процент) - 51,54 %

Общ годишен разход на потребна енергия на сградата след изпълнението на планираните за изпълнение енергоспестяващи мерки: 262,47 МWh/год.

Обща стойност на проекта

4 499 999,53 лв.

100 % безвъзмездна финансова помощ

 

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi