Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

03.02.2024

ЗАСИЛВА СЕ РОЛЯТА НА ЧИТАЛИЩАТА ПО ОТНОШЕНИЕ ЧЕТЕНЕТО И ГРАМОТНОСТТАЗАСИЛВА СЕ РОЛЯТА НА ЧИТАЛИЩАТА ПО ОТНОШЕНИЕ ЧЕТЕНЕТО И ГРАМОТНОСТТА
ЗАСИЛВА СЕ РОЛЯТА НА ЧИТАЛИЩАТА ПО ОТНОШЕНИЕ ЧЕТЕНЕТО И ГРАМОТНОСТТА
ЗАСИЛВА СЕ РОЛЯТА НА ЧИТАЛИЩАТА ПО ОТНОШЕНИЕ ЧЕТЕНЕТО И ГРАМОТНОСТТА
ЗАСИЛВА СЕ РОЛЯТА НА ЧИТАЛИЩАТА ПО ОТНОШЕНИЕ ЧЕТЕНЕТО И ГРАМОТНОСТТА
През тази година уникалните регионални културни институции ще се развиват в посока информационни центрове
Читалищата в община Севлиево са 27 и в тях работят 62 души. Издръжката им е по делегиран бюджет от държавата и дофинансиране от местни приходи на Община Севлиево.
Тази година ще се засили ролята им на традиционни културни и образователни средища, като е заложено и тяхното постепенно превръщане в информационни центрове за знания, култура и духовност.
По отношение на любителското художествено творчество, тази година предстои усъвършенстване на работата на творческите състави, школи и клубове, които ще съществявават местни творчески проекти и инициативи със заинтересованите институции относно културното възпитание на децата, учащите се, младите хора и стимулиране на творческите им възможности (музика, фолклор, традиционни изкуства, танц, краезнание, литература и др.). Читалищата ще развият нови културни форми и клубове по интереси за занимания в свободното време, ще бъдат създадени ателиета за приложни дейности, свързани с обичаите ни.
Сред приоритетите им е популяризирането на книгата и насърчаването на четенето, като за целта ще се включат в националните кампании „Чети с мен” и „Маратон на четенето“, ще организират творчески портрети, срещи с творци и др. Към всяко миталище предстои създаването на клуб „Млад приятел на книгата” за привличане и увеличаване броя на младите читатели в населените места. Съвместно с фондация „Глобални библиотеки - България“ ще бъдат предоставени компютърни и интернет услуги в създадените информационни центрове в читалищата в Ряховците, Градница, Петко Славейков, Душево, Сенник, Дамяново и др.
Всички читалища ще бъдат част от празничната програма по различни поводи през годината: национални и местни исторически дати и годишнини; народните празници и обичаи – Коледа, Бабин ден, Трифон Зарезан, Баба Марта, Великден, Цветница, Еньовден и др.; празниците на населените места и общоселските събори; национален фестивал „Семе българско“; национален събор „Северняшки гайтани“ и др.

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi