Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

05.02.2024

О Б Я В А ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩАО Б Я В А ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

Заповед № ОХ-17/09.01.2024г. на минисъра на отбраната

3 вакантни длъжности за офицери

във военно формирование 48960 – София:

1.Младши експерт ІІІ степен в отдел „Координационни дейности”

2. Младши експерт ІІІ степен в отдел „Военна инфраструктура, пожарна безопасност и  военна инспекция за ТНСПО”

3. Помощник-началник на отделение „Медицинско осигуряване”

    ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ  ДО 29.03.2024 г.

   ВЪВ  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  – ГАБРОВО,  ул. „С. Врачански” 1А

Изисквания: образование – висше: Специалност от област „Социални, стопански и правни науки”, от професионални направления – „Архитектура, строителство и геодезия” и „Медицина”, „Ветеринарна медицина” или „Фармация”.

- да не са по-възрастни от 40 години, лицата отговарящи на условията на     

чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ  да не са по-възрастни от 50 години за упражнили правото си на пенсия и не по-възрастни от 53 години за неупражнили правото си на пенсия;

- да са годни психологично пригодни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер ;

- да няма образувано наказателно производство;

да нямат друго гражданство;

- да покриват нормативите за физическа годност.

                  

Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 066/800257        

 справка     www.comd.bg


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi