Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

08.02.2024

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ПОЕТАПНОТО ЩЕ ПРЕМАХВА ВСИЧКИ НЕЗАКОННИ ПОСТРОЙКИ ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯОБЩИНА СЕВЛИЕВО ПОЕТАПНОТО ЩЕ ПРЕМАХВА ВСИЧКИ НЕЗАКОННИ ПОСТРОЙКИ ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ
В хода на дейностите по благоустрояване на междублоковите пространства в жилищните квартали ще бъдат премахвани и незаконно поставените постройки върху общинска земя. Общината е стартирала процедура по описване на незаконните обекти по квартали.
В ж.к "Д-р Атанас Москов", където вече започнаха строителните дейности по облагородяването на квартала, са постановени уведомления за 72 незаконни постройки. Срокът за премахването им изтича на 14 февруари 2024 г. Ако той не бъде спазен, ще бъдат предприети необходимите действия за принудително премахване, като разходите ще бъдат за сметка на собствениците.
В останалите квартали обектите, поставени незаконно върху общинска земя ще бъдат премахвани поетапно, преди започването на дейностите по благоустрояване на междублоковите пространства. Собствениците на тези постройки могат да започнат да организират преместването им своевременно, за да избегнат санкции и необходимост от реакция в съкратени срокове.
Там, където има възможност, на мястото на премахнатите гаражни клетки, ще бъдат изградени паркинги.
Община Севлиево изказва благодарност на всички, които ще се съобразят в срок с предписанията!

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi