Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление
Х ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ „СЕМЕ БЪЛГАРСКО” гр. Севлиево, парк „Казармите” - 27 и 28 април 2024

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

27.02.2024

ОБЯВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА



Заповед № ОХ-90/26.01.2024 г.на министъра на отбраната

вакантна длъжност за офицер

във военно формирование 22800 – София:

„Младши експерт ІІІ степен          

 

         ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ  ДО 26.03.2024 г.

 

ВЪВ  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  – ГАБРОВО,  ул. „С. Врачански” 1А

 

  Изисквания: образование – висше, ОКС „Бакалавър” по специалност „Право” и правоспособност за юрист.

- да не са по-възрастни от 40 години, лицата отговарящи на условията на    

чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ  да не са по-възрастни от 50 години за упражнили правото си на пенсия и не по-възрастни от 53 години за неупражнили правото си на пенсия;

- да са годни психологично пригодни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер ;

- да няма образувано наказателно производство;

-  да нямат друго гражданство;

- да покриват нормативите за физическа годност.

 

Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 066/800257       

 справка     www.comd.bg






« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi