Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Поземлен имот с идентификатор 65927.501.1433 с площ от 2 818 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, заедно с построената в него масивна триетажна сграда с предназначение: друг вид обществена сграда със застроена площ от 828 кв. м, цялата на маза.Поземлен имот с идентификатор 65927.501.1433  с площ от 2 818 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, заедно с построената в него масивна триетажна сграда с предназначение: друг вид обществена сграда със застроена площ от 828  кв. м, цялата на маза.

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi