Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Застроен урегулиран поземлен имот IV, кв. 7 с площ 3 500 кв. м с построена в него масивна двуетажна сграда със застроена площ 450 кв. м и масивна триетажна сграда, цялата на маза със застроена площ 400 кв. м, по плана на с. Батошево, община Севлиево.Застроен урегулиран поземлен имот IV, кв. 7 с площ 3 500 кв. м с построена в него масивна двуетажна сграда със застроена площ 450 кв. м и масивна триетажна сграда, цялата на маза със застроена площ 400 кв. м,  по плана на с. Батошево, община Севлиево.

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi