Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Урегулиран поземлен имот II, кв. 4 с площ 499.80 кв. м, заедно с построена в него едноетажна масивна сграда – павилион със застроена площ 60 кв. м по плана на с. Добромирка.Урегулиран поземлен имот II, кв. 4 с площ 499.80 кв. м, заедно с построена в него едноетажна масивна сграда – павилион със застроена площ 60 кв. м по плана на  с. Добромирка.

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi