Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление
Х ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ „СЕМЕ БЪЛГАРСКО” гр. Севлиево, парк „Казармите” - 27 и 28 април 2024

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

25.03.2024

Община Севлиево приема заявления за подпомагане при раждане или осиновяване на детеОбщина Севлиево приема заявления за финансовата помощ за новородено или осиновено дете. След като през м. февруари Общински съвет - Севлиево прие Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете в община Севлиево, кметът на Общината издаде заповед за комисия, която да разглежда заявленията.

Право да получи еднократна финансова помощ има един от родителите или осиновителите на детето, вписани в удостоверението за раждане, независимо от доходите на семейството. Заявителят трябва да отговаря на следните условия:

  • Родителите/ осиновителите да не са оставили детето за отглеждане в специализирана институция и да не са с отнети родителски права;
  • Детето да е до трето в семейството и да е родено или осиновено до 9 месеца преди подаване на заявлението-декларация. При раждане или осиновяване на близнаци, един от които е трето дете в семейството, еднократната финансова помощ се изплаща за всяко дете - близнак;
  • Родителят на новороденото или осиновеното дете трябва да има навършени 18 г към датата на раждане или осиновяване, а осиновеното дете да е до 14-годишна възраст към датата на осиновяване;
  •  Новороденото или осиновено дете трябва да има постоянен и настоящ адрес на територията на община Севлиево и към момента на подаване на заявлението поне единият родител да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Севлиево през последните 3 (три) години от датата на подаване на заявлението;
  •  Родителят на новороденото или осиновеното дете трябва да е с непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на заявлението за финансова помощ.

Подробности за условията за получаване на помощта и необходимите документи за подаване можете да откриете в прикачените Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете в община Севлиево и заявление по образец към него. Заявленията се приемат в „Центъра за административно обслужване“ (стая 110) на първи етаж в сградата на Общинска администрация Севлиево целогодишно. Заявление по образец за 2024 г. Дата на качване: 25.03.2024

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi