Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление
Х ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ „СЕМЕ БЪЛГАРСКО” гр. Севлиево, парк „Казармите” - 27 и 28 април 2024

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

26.03.2024

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЩЕ КАНДИДАТСТВА ПО ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГО ЕФЕКТИВНО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В НЯКОЛКО СЕЛАОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЩЕ КАНДИДАТСТВА ПО ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГО ЕФЕКТИВНО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В НЯКОЛКО СЕЛА
Кандидатстването на Община Севлиево за безвъзмездна финансова помощ по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ беще подкрепено днес от Общински съвет - Севлиево.
Проектът е по по процедура BG-RRP-4.028 – Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление – Покана 2, обявена от Министерство на енергетиката, Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“
Повишаването на енергийната ефективност и модернизацията на системите за улично осветление ще допринесе за намаляване разходите на общината с фокус върху устойчивото използване на ресурсите във връзка с климатичните изменения и зелената инфраструктура. Спестяването на енергия и разходи ще допринесе за повишаване на възможностите за инвестиране във възобновяеми източници и разработване на системи за мониторинг и управление на енергията на системите за улично осветление.
Проектът включва: въвеждане на мерки за енергийна ефективност, реконструкция и модернизация на система за улично осветление на населените места Батошево, Бериево, Градница, Душево, Крамолин и Петко Славейков, община Севлиево. Предвидените дейности съответстват на План за интегрирано развитие на община Севлиево за периода 2021 – 2027 г.: Приоритет 3: Устойчиво териториално развитие и свързаност, Специфична цел 3.1. Градско развитие и укрепване на селищната мрежа, Програма/мярка „Благоустрояване на публична инфраструктура в селата“, Дейност „Изграждане и реконструкция на улично осветление в селата“.

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi