Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление
Х ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ „СЕМЕ БЪЛГАРСКО” гр. Севлиево, парк „Казармите” - 27 и 28 април 2024

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

01.04.2024

СЕМИНАР НА ТЕМА "ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ" БЕ ОРГАНИЗИРАН В СЕВЛИЕВОСЕМИНАР НА ТЕМА "ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ" БЕ ОРГАНИЗИРАН В СЕВЛИЕВО
СЕМИНАР НА ТЕМА "ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ" БЕ ОРГАНИЗИРАН В СЕВЛИЕВО
СЕМИНАР НА ТЕМА "ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ" БЕ ОРГАНИЗИРАН В СЕВЛИЕВО
СЕМИНАР НА ТЕМА "ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ" БЕ ОРГАНИЗИРАН В СЕВЛИЕВО
СЕМИНАР НА ТЕМА "ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ" БЕ ОРГАНИЗИРАН В СЕВЛИЕВО
Проблемът с хранителните разстройства сред подрастващите е изключително сериозен, макар и не толкова публичен. Механизмът на възникване на тези разстройства е почти същия както при други форми на зависимост – към психоактивни вещества, интернет, компютърни игри и т.н.
Община Севлиево и Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни организираха семинар на тема „Хранителни разстройства в юношеска възраст“. В обучението се включиха обществени възпитатели към МКБППМН гр. Севлиево, специалисти от социални услуги, работещи с подрастващи, психолози и педагогически съветници от учебни заведения в община Севлиево.
Целта на семинара бе подготовка за превантивна работа по отношение на хранителните разстройства, повишаване на знанията и уменията за разпознаване на подобни проблеми и усвояване на методи за работа с лица с хранителни разстройства.
Водещ на семинара бе психотерапевта и съосновател на „Психодраматична работилница“ – гр. София, Милена Ташкова. Екипът им е разработил и прилага програмата за превенция и терапия на хранителни разстройства „Живот на килограм“.
Всички присъстващи бяха запознати с детайли от програмата и могат да я осъществят при желание в институциите и училищата, в които работят.

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi