Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

07.05.2024

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВ НА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯВ изпълнение на задълженията ми по чл. 91, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с Решение 2955-МИ/25.01.2024 г. относно назначаване съставите на СИК за нови и частични избори и във връзка с произвеждането на нов избор за кмет на кметство Батошево на 23 юни 2024 г., насрочвам консултации за състав на секционната избирателна комисия на 14 май (вторник) 2024 г. от 13,00 ч. в зала № 200 на Община Севлиево.

            При консултациите участващите партии и коалиции представят:

1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 27.02.2024 г. (датата на Указ № 46 на президента на Република България, с който е насрочен новият избор) или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията.

3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно.

4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т. 1.

            Съгласно Изборния кодекс горепосочените документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Централната избирателна комисия.

           

 

Д-Р ИВАН ИВАНОВ

Кмет на Община Севлиево


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi