Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„ Прилагане на мерки за енергийна ефективност в НЧ "Развитие -1870, гр. Севлиево"Наименование

„ Прилагане на мерки за енергийна ефективност в НЧ "Развитие -1870, гр. Севлиево"“

Източник на финансиране

 

 Национален план за възстановяване и устойчивост

 

Номер на Договор за финансиране

           

       BG-RRP-4.020-0292-С01

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

Град Севлиево

Продължителност

30 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

04.04.2024 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

30.06.2026 г.

Цел на проекта

Основната   цел на проектното предложение е да допринесе за повишаване на енергийната ефективност на Народно Читалище "Развитие -1870", гр. Севлиево . 1.Да се постигне минимален енергиен клас "А" в сградата- обект на интервенция, намаляване на разходите за енергия и подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнен цикъл на сградата. 2. Спестяване на минимум 30% спестяване на първична енергия за обекта на интервенция.3. Подобряване на условията в помещенията за предоставяне на услуги и за работа. 4. Подобряване на екологичните характеристики на атмосферния въздух в град Севлиево.5. Намаляване на разходите за енергопотребление, което ще доведе до спестяване на публичен ресурс.

Основни дейности

  1. Инженеринг - Проектиране, строителство и авторски надзор;
  2. Строителен надзор;
  3. Организация и управление;
  4. Информация и публичност.

Очаквани резултати

1.Да се постигне минимален енергиен клас "А" в сградата- обект на интервенция, намаляване на разходите за енергия и подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнен цикъл на сградата. 2. Спестяване на минимум 30% спестяване на първична енергия за обекта на интервенция.3.Подобряване на условията в помещенията за предоставяне на услуги и за работа. 4. Подобряване на екологичните характеристики на атмосферния въздух в град Севлиево.5. Намаляване на разходите за енергопотребление, което ще доведе до спестяване на публичен ресурс.

Обща стойност на проекта

1 362 095,64 лв.

16 200,00 лв. собствен принос

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi