Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

06.06.2024

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО“ ПРОДЪЛЖАВА И ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА                                                                                                                                                                                   

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕВЛИЕВОПРОДЪЛЖАВА И ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА

 

Община Севлиево изпълнява година и половина административен договор №BG05SFPR003-001-0214-C01 за предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се лица по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс. Конкретната цел на проекта е справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване. До момента са обхванати повече от 150 лица, жители на града и 23 населени места в общината.

            Основните целеви групи, на които може да се предоставя топъл обяд се определят съгласно Наредба № РД-06-53 от 17 септември 2021 г. на Министъра на труда и социалната политика и включват:

-  лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

-  лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;

-  лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

-  лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

-  скитащи и бездомни лица;

-  лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Ежедневно 100 лица от селата Агатово, Богатово, Бериево, Батошево, Градница, Горна Росица, Душевски колиби, Дамяново, Добромирка, Кормянско, Крамолин, Крушево, Ловнидол, Младен, Малък Вършец, Ряховците, Сенник, Шумата и гр. Севлиево, получават в работните дни супа, основно ястие, хляб и един път седмично десерт. Всеки от тях може да разчита на служители на Домашен социален патронаж и Община Севлиево за помощ и съдействие при възникване на различни социални и здравни нужди, консултации за съществуващи публични услуги, управление на бюджета на домакинствата, балансирано и здравословно хранене, както и психологическа подкрепа.

Продължителността на проекта е до 30.09.2025г. и е на обща стойност 247 699,20 лв.

Община Севлиево напомня, че приемът на заявление за включване в услугата е постоянен и ще продължи до края на проекта.

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi